Imię: Irena Nazwisko: Adamowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Irena
  • Adamowicz
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polka- ZHP, łączniczka między ruchem oporu w getcie warszawskim a innymi gettami

  • Polacy
  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

  • 65