Imię: Ruth Nazwisko: Abusch

 • TAK
 • Kobieta
 • Ruth
 • Abusch
 • ok. 1922
 • pocz. marca 1942
 • Warszawa
 • z Gdańska, zmarła na punkcie Grzybowska 48, wyniszczenie głodowe.

 • bogaci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]