Żoliborz ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Żoliborz ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • Mieszkanie inż. Barta, do którego trafiła Halina Markus-Lichtenberg.