Żelazna Brak informacji

  • TAK
  • Żelazna
  • wartownia przy przejściu
  • przed gettem
  • gospodarka
  • "Wacha", wartownia przy przejściu na aryjską stronę, gdzie robotników poddaje się rewizji osobistej. Jej przechodzenie zawsze jest niebezpieczne, często związane z szykanami. Przez wachę przeprowadza Begleiter /przewodnik/.

  • 32