Żelazna Brak informacji

  • TAK
  • Żelazna
  • wacha
  • szmugiel
  • Adw. Leon Berenson proponował, by po wojnie postawić tu pomnik ku czci małego nieznanego szmuglera żydowskiego.

  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943