Zgody Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Zgody
  • 4
  • przed wojną
  • gospodarcze
  • mieściło się do wojny biuro ojca Stefana Chaskielewicza

  • 51