Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Zamenhofa
  • Róg Zamenhofa i Gęsiej
  • w getcie
  • działania Niemców
  • atmosfera
  • Znajdował się tam jeden z megafonów/głośników/ przez który nadawano oficjalne komunikaty.

  • 249