Zamenhofa Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Zamenhofa
 • 35
 • schron
 • piwnica
 • powstanie w getcie, w getcie
 • działania Niemców, społeczne
 • kryjówka, szopy, wysiedlenie
 • Przed powstaniem w budynku mieścił się blok mieszkalny pracowników fabryki niemieckiej MWN, w którym mieszkało ok. 250 robotników; wraz z rodzinami było to 600 osób. W czasie powstania był tu schron; został odkryty przez Niemców w początkach maja, mieszkańców zabrano na Umschlagplatz.

 • Mitelberg, Ryszard, relacja 301-1308