Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Zamenhofa
  • 19
  • poczta, potem Gmina
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • Judenrat
  • Gmina przeniesiona z Grzybowskiej 9 sierpnia 42

  • 97,99,, 121-134,217-