Wspólna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Wspólna
 • 3A
 • Mieszkanie krewnych Arkadiusza Kozłowskiego-Ratney
 • na powierzchni
 • powstanie warszawskie
 • działania Niemców, mieszkaniowe, pomoc, praca, śmierć, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Bronisława Kozłowska-Ratney przeprowadza się do krewnych jej męża.

 • Str. 2