Wrzosowa, Podkowa Leśna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Wrzosowa, Podkowa Leśna
  • Willa Janówka
  • na powierzchni
  • w getcie
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, koszty, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi
  • Tadeusz i Zuzanna Neumanowie przeprowadzają się po cichu pod inny adres w Podkowie Leśnej; nikt nie zna ich nowej kryjówki.

  • Str. 123