Wronia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wronia
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie w getcie Heleny Kowalskiej i jej ówczesnego męża, Wiktora Oławińskiego.