Wolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Mieszkanie robotnika, znajomego Szamy Fleischmana.