Wolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska
  • 67 [mieszkanie Zakrzewskich]
  • mieszkaniowe, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • z papierami aryjskimi
  • U państwa zakrzewskich pracowała Regina Sznajderman