Wilcza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wilcza
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • atmosfera, gospodarze, z papierami aryjskimi
  • mieszkał stryjek Stefana Chaskielewicza posługujący się fałszywymi papierami, wynajmował pokój u obcych ludzi , którzy nie podejrzewali go o żydowskie pochodzenie

  • 40