Wieś w okolicy Radomia Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Wieś w okolicy Radomia
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • dzieci, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna
  • Mała Alice Sondike trafia do matki Janiny Jamiołkowskiej do wsi pod Radomiem.