Wielka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Wielka
 • 11 m. 6
 • w mieszkaniu
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • Mieszkanie Janiny Sz[andorowskiej], w którym przechowywało się wielu Żydów.

 • Relacja Janiny Sz. [nie podaje nazwiska] w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 315- 319