Widok Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Widok
 • 7
 • pokój na poddaszu
 • w mieszkaniu
 • pomoc
 • dzieci, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
 • mieszka Zofia Kalota, pomaga żydowskim dzieciom, nocuje, karmi

 • 19-21,24-28