Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • piwnica
  • powstanie warszawskie
  • pomoc
  • pomoc lokalowa
  • Piwnica, w której była olejarnia (produkcja oleju), skąd brała olej na handel Chaja (Halina) Lewi.