Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • dom pożydowski na terenie małego getta
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • kontakty z innymi Żydami
  • Mieszkanie na V piętrze. Jeden pokój ze zlewem i ubikacją na korytarzu, w pożydowskim budynku na dawnym terenie małego getta.