Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • [Aron Pinkas Zandel]
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, szmalcownictwo
  • policja polska, z papierami aryjskimi
  • W grudniu 1940 r. Aron Pinkus Zandel przyjechał z Szydłowca do Warszawy, mieszkał w różnych miejscach.