Warszawa - pomoc Dargielowej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - pomoc Dargielowej
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc długotrwała, RGO
  • Aleksandra Dargielowa, przewodnicząca RGO, pomagała Żydom w czasie wojny.

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej.

  • s. 312-315