Warszawa - Sylwia Rzeczycka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - Sylwia Rzeczycka
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc długotrwała
  • Sylwia Rzeczycka miała pod swoją opieką kilkudziesięciu Żydów.

  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej"

  • s. 66