Waliców Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Waliców
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc indywidualna
  • Stefcia Ochenkowska gdy widzi na ulicy Irenę Smigielską i Lenę odwraca się i idzie. Za nią idą Irena i Lena udają, że się nie znają. Stefcia zaprowadza je w ten sposób do swojego mieszkania.