ulice nieznane po stronie aryjskiej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • ulice nieznane po stronie aryjskiej
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • Różne mieszkania, w których mieszkali po stronie aryjskiej Alicja Haskelberg z synem i Mieczysław Kronsilber z córką.