Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 40
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • kryjówka, próby ratunku, wysiedlenie
  • Irena Palenker przeżywa rewizję w schowku.

  • Str. 27 – 28