Twarda Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Twarda
  • synagoga Nożyka
  • w getcie
  • społeczne
  • Judenrat, religia, urzędnicy
  • 18.01.42 - nabożeństwo żałobne za 7 zmarłych radców Gminy

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [241]