Twarda Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Twarda
  • 6
  • warsztat ślusarski firmy Lipszyc
  • wysiedlenie
  • gospodarcze
  • gospodarka, rzemieślnicy
  • pracował tu Marek Zajdenfeld

  • Zajdenfeld, Marek, relacja 301-1886