Twarda Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Twarda
 • 27
 • wnętrze domu, ulica, bramy
 • w getcie, wysiedlenie
 • społeczne
 • pedagodzy, sierocińce, wysiedlenie
 • Tu mieścił się sierociniec kierowany przez Marię Rotblatt; [po likwidacji małego getta (sierpień 1942) przeniesiony na ul. Mylną 18] wywiezienie sierocińca - wyprowadzenie z Umschlagu.

 • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • 41-42