Tłomackie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Tłomackie
  • Biuro Kwaterunkowe Gminy
  • przed gettem
  • administracyjne
  • Judenrat, mieszkaniowe
  • w dawnej lecznicy dr Fryszmana

  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943