Tłomackie Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Tłomackie
 • 13
 • W oficynie podwórza
 • przed gettem, przed wojną
 • społeczne
 • inteligencja, kuchnie ludowe, twórcy
 • Znajdowała się tu, w pierwszym okresie okupacji, kuchnia dla literatów. Pod tym samym numerem ale od frontu, do 1938r. mieścił się Związek Literatów

 • str.18