Tłomackie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Tłomackie
  • 1
  • fabryka pończoch "Delta"
  • przed gettem
  • gospodarcze
  • gospodarka, przedsiębiorcy
  • właściciel Mezrycki mieszkał na Orlej 13

  • Mezrycka, Chana, relacja 301-5755