Targowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Targowa
  • 44
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • kontakty z innymi Żydami, obcy człowiek, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Mieszkanie Heleny Szczęśniak, w którym sama pochodzenia żydowskiego, ukrywała Żydów.