Targowa Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Targowa
 • 38
 • kryjówka
 • w mieszkaniu
 • pomoc
 • pomoc lokalowa
 • Adres, pod którym Juliana Larisz umieściła u znajomych 8 osób wydostanych z getta.

 • 241-242