Szustra Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mokotów
  • Szustra
  • 7
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Mieszkanie p. Baranowskiej, recenzentki teatralnej, która pomagała Żydom, ukrywając ich w swoim mieszkaniu. Ukrywała się u niej m.in. Nina Fajerman.