Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • 46
  • w getcie
  • społeczne
  • biedni, kuchnie ludowe
  • dom specjalny, zamieszkały przez ludzi żyjących w skrajnej nędzy;