Stare Miasto Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Stare Miasto
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe, pomoc
  • dzieci, pomoc lokalowa
  • u wdowy z piątką dzieci zostaje umieszczony Boluś

  • 74-77