Smocza Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Smocza
  • 35
  • szop "Waldemar Schmidt"
  • wysiedlenie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • Polacy, selekcja, szopy
  • produkcja ochronnego obuwia słomianego dla Wehrmachtu, kierownik - Polak, Gratis, pracowało ok. 1500 osób, selekcja w szopie - 22 -08-42, uratowało się ok. 10 osób

  • Sznejer, Dawid, relacja 301-2977