Smocza Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Smocza
  • 17
  • suterena
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • biedni, chorzy, dzieci, mieszkaniowe
  • mieszkanie rodziny Zajdenfeld - listopad 1940, dzieci chorowały w wilgotnej suterenie

  • Zajdenfeld, Marek, relacja 301-1886