Sienna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Sienna
  • sklep kontyngentowy
  • w getcie
  • gospodarcze
  • handel
  • właściciel - Szlama Hochman, uciekinier z Chorzeli

  • Tamowski, Stanisław, relacja 301-4872