Sienna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Sienna
  • w mieszkaniu
  • pomoc
  • pomoc lokalowa, znajomi
  • mieszkał znajomy stryjka Stefana Chaskielewicza, który bez wahania tegoż stryjka przyjął do siebie

  • 40