Sienna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Sienna
  • 38 lub 39
  • piwnica
  • inna
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe
  • ukrywało się dziesięcioro Żydów po kapitulacji powstania warszawskiego

  • 73