Sapieżyńska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Sapieżyńska
  • 19
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Feliks Cywiński wynajmuje kolejne jednopokojowe mieszkanie w tej samej kamienicy, ponieważ w tym pierwszym mieszkaniu robi się bardzo ciasno. Wynajmuje to mieszkanie na nazwisko Urszuli Rubinstein.