rejon otoczony ulicami Gęsią, Smoczą, Niską, Zamenhofa, Szczęśliwą i placem Paryskim Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • rejon otoczony ulicami Gęsią, Smoczą, Niską, Zamenhofa, Szczęśliwą i placem Paryskim
  • wysiedlenie
  • selekcja, świadomość Zagłady, wysiedlenie
  • Rejon otoczony ulicami Gęsią, Smoczą, Niską, Zamenhofa, Szczęśliwą i placem Paryskim, do którego musieli się stawić wszyscy Żydzi z dużego getta.