prawdopodobnie Plac Krasińskich Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • prawdopodobnie Plac Krasińskich
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • choroby, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa
  • W czasie ewakuacji Starówki kanałami Alina Grelewska potajemnie ułatwia ewakuację żydowskiego lekarza i jego pacjentów.

  • Str. 32 – 34 (29 – 31)