piwnica w której ukrywa się rodzina Czarnych Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • piwnica w której ukrywa się rodzina Czarnych
  • piwnica
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • inna pomoc, z papierami aryjskimi
  • Podczas powstania warszawskiego rodzina Czarnych ukrywa się w piwnicy kamienicy ze względu na bombardowania. Wychodzą tylko nocą. William Czarny chodzi po wodę do pompy.