Przejazd Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Przejazd
  • 9
  • w getcie
  • społeczne
  • kuchnie ludowe
  • Wiosną , gdy odcięto od getta ul. Tłomackie z Instytutem Judaistyki (żydowskim) tu przeniesiono dyrekcję popularnych kuchni.

  • s.115