Przejazd Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Przejazd
  • 1
  • Wspólne mieszkanie
  • przed gettem, w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe, twórcy
  • Mieszkali tu Rachela Auerbach, poeta Nachum Bomze i malarz Mendł Rajf/ Rejf/, przed wysiedleniem do getta. Do I-szej akcji mieszkały tam Rut Karlińska i Hela Heler

  • str.26