Próżna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Próżna
  • 14
  • zakład krawiecki Polaka Rogozińskiego
  • skrytka w mieszkaniu
  • pomoc
  • pomoc lokalowa, praca
  • Polak ukrywa dwóch Żydów, Notkego i Mietka, obaj pracują dla niego. W korytarzu budynku stróż Jabłoński z właścicielem domu i Żydami buduje dla nich podwójną ścianę z tajnym wejściem na wypadek niebezpieczeństwa.

  • str. 289