Prosta Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Prosta
  • wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe
  • mieszkała Adela, siostra Pniny Grynszpan

  • 86